> Zurück
Freitag 22.10.2021
17:00-20:00 Freies Training 25/50 frei
Schiessstand Rohr
18:00-20:00 Freies Training 300m
Schiessstand Rohr